Aun/Mirror Terry, 2018 | Oil on panel | 48 x 42 Inches
Aun/Mirror Terry, 2018 | Oil on panel | 48 x 42 Inches