Mattina #514, 2013 I Oil on panel I 46 x 46 inches
Mattina #514, 2013 I Oil on panel I 46 x 46 inches